Praktijkklas

Wat is een praktijkklas?

Een Praktijkklas is een bovenschoolse klas waar meerdere leerlingen uitgedaagd worden om één dagdeel te werken aan praktische vaardigheden.

In de Praktijkklas wordt er ingesprongen op de behoeften en talenten van leerlingen die (vaak) op cognitief gebied meer moeite hebben met leren.

De talenten van onze leerlingen zijn voor ons uitgangspunt en daarop willen wij het onderwijsaanbod afstemmen. We willen leerlingen leren deelnemen aan de samenleving, waarin zij van waarde zijn voor hun naasten en de schepping.

We doen een beroep op hun kwaliteiten, bevorderen hun betrokkenheid op de school en ontlasten hen van enkele leermomenten waarop meer frustratie ontstaat dan leereffect en -plezier.


Welke activiteiten kunnen binnen de praktijkklas plaatsvinden?

Dat kan zijn van het werken aan opdrachten waarin samenwerking voorop staat, tot het meewerken in bijvoorbeeld  een garage of supermarkt. Of er wordt een workshop gevolgd bij een atelier of technisch bedrijf. Ook het meehelpen op een zorgboerderij behoort tot de mogelijkheden. Er wordt zoveel mogelijk buiten een leslokaal les gegeven.

De Praktijkklas vindt plaats tussen de herfstvakantie en de meivakantie en is op woensdag- of donderdagmorgen.

Welke leerlingen kunnen aangemeld worden en hoe gebeurt dat?

Leerlingen van de groepen 7 en 8 die uitdaging nodig hebben op praktisch gebied, goed met hun handen kunnen werken. Daarnaast is voor deze leerlingen coaching nodig op sociaal emotioneel gebied.

De leerlingen hebben aan het eind van groep 6 een verwacht uitstroomniveau PRO, LWOO, vmbo-basis. (CITO/IEP).

Voor vragen omtrent de praktijkklas kunt u terecht bij de IB-ers van de scholen of Marjan Nikkels, groepsleerkracht Praktijkklas via praktijkklas@vpcodeviermaster.nl. 

Benieuwd hoe de leerlingen de Praktijkklas ervaren?
Klik op de link en kijk mee:
 Praktijkklas 

Nieuws

Nieuwe directeur-bestuurder: Gert van Reenen
VACATURE DIRECTEUR-BESTUURDER
Nieuwe directeur de Korenmaat
Plusgroep bestaat 10 jaar!
MEER NIEUWS