Intranet

Nieuws

Aan alle ouders en/of verzorgers,

Tijdens de persconferentie van vanmiddag (15 maart) heeft de overheid bekendgemaakt dat de scholen in ieder geval tot en met 6 april de deuren moeten sluiten. Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het onverantwoord om de scholen nog open te houden.

We realiseren ons dat dit besluit grote consequenties heeft voor de gezinnen, in het bijzonder voor die gezinnen waarvan ouders werkzaam zijn in vitale beroepen, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten.                       

Mochten deze ouders door deze maatregel de opvang van hun kind(eren) niet geregeld krijgen, dan verzoeken we hen contact op te nemen met de directeur van de school. In overleg zal dan gekeken worden welke mogelijkheden er zijn voor tijdelijke, kleinschalige opvang binnen de school.

We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. We beraden ons erop welke mogelijkheden er zijn voor de scholen om onderwijs op afstand te geven. De directies zullen u hier nader over berichten. We hopen dat deze situatie niet te lang zal duren.

We vertrouwen op uw medewerking en uw begrip. We bidden onze overheid de wijsheid toe om de goede besluiten te nemen om dit coronavirus te bestrijden.

               

Tot slot wens ik een ieder, mede namens het bestuur, de directies en leerkrachten, heel veel sterkte toe in deze bijzondere dagen en bidden we om Zijn bescherming.

Henk Jonker
Directeur-bestuurder

 

   

Koers 2018-2022

 

Bestuursverslag


Bestuursbureau
VPCO De Viermaster

Schoolstraat 1
6744 WS EDERVEEN