Plusgroep

Wat is een plusgroep:

Een plusgroep is een aparte klas waar meerdere hoogbegaafde leerlingen op eigen niveau onderwijs krijgen, gedurende één dagdeel per week in combinatie met een verrijkt onderwijsprogramma in de eigen klas.

Een succesvolle plusgroep hoort een klas te zijn waar hoogbegaafde kinderen (opnieuw) kunnen ontdekken hoe leuk het is om te leren. Binnen de plusgroep hebben zij de mogelijkheid te werken met ontwikkelingsgelijken, iets waaraan veel hoogbegaafde leerlingen behoefte hebben en wat zij veelal missen in de eigen groep. Daarentegen is een plusgroep geen klas waar je alleen maar leuke dingen doet, het is beslist geen vrijblijvend zoethoudertje! Er worden ook hier duidelijke eisen aan de leerlingen gesteld. 

Welke activiteiten kunnen binnen de plusgroep plaatsvinden:
Dat kan variëren van groepsactiviteiten tot individuele activiteiten. Er wordt gewerkt aan de werkhouding en leerstrategieën, presentatietechnieken en denkstimulering. De leerlingen kunnen aan de slag met filosofie, kunst, techniek, vreemde talen, wereldoriëntatie, astronomie, etc.

Welke leerlingen kunnen aangemeld worden en hoe gebeurt dat:
De leerlingen worden door de intern begeleider (IB) van de school namens de leerkracht en de ouders aangemeld bij de projectgroep. De projectgroep bepaalt of er voldaan wordt aan de ​​toelatingscriteria. Deze criteria, waaruit moet blijken dat de leerling hoogbegaafd is, zijn door de projectgroep vastgesteld.

Als blijkt bij de evaluatie dat een leerling niet goed functioneert in de plusgroep, is het mogelijk dat de plaatsing van deze leerling binnen de plusgroep stopgezet wordt. Dit besluit wordt door de projectgroep genomen, waarbij het advies van de plusdocent doorslaggevend is.

Voor vragen omtrent de plusgroep kunt u terecht bij één van de leden van de projectgroep:

Jos van Barneveld, IB van De Borgwal in Renswoude:  jvb@deborgwal.nl

Jolanda Boonzaaijer, IB van De Glashorst in Scherpenzeel: jboonzaaijer@glashorst.nl

Benieuwd hoe leerlingen de plusgroep ervaren? 
Bekijk het volgende filmpje dat ze zelf gemaakt hebben over de plusgroep:
FILM PLUSGROEP

Nieuws

Nieuwe directeur-bestuurder: Gert van Reenen
VACATURE DIRECTEUR-BESTUURDER
Nieuwe directeur de Korenmaat
Plusgroep bestaat 10 jaar!
MEER NIEUWS