Lidmaatschap Vereniging

Het kenmerk van een vereniging is dat er leden zijn. Door uw lidmaatschap toont u uw betrokkenheid met "De Viermaster" en daarmee met het christelijk basisonderwijs in onze regio. Het bestuur van de Vereniging verantwoordt zich op de ledenvergadering over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar door middel van het bestuursverslag en de jaarrekening.
Deze democratische werking van onze Vereniging achten wij van groot belang.
Uw lidmaatschap wordt daarom bijzonder op prijs gesteld.

Iedereen die de statuten onderschrijft kan lid worden van onze Vereniging. 
Lidmaatschap is gratis.

Download hier een aanmeldingsformulier.

Nieuws

Nieuwe directeur-bestuurder: Gert van Reenen
VACATURE DIRECTEUR-BESTUURDER
Nieuwe directeur de Korenmaat
Plusgroep bestaat 10 jaar!
MEER NIEUWS