Lidmaatschap Vereniging

Het kenmerk van een vereniging is dat er leden zijn. Door uw lidmaatschap toont u uw betrokkenheid met "De Viermaster" en daarmee met het christelijk basisonderwijs in onze regio. Het bestuur van de Vereniging verantwoordt zich op de ledenvergadering over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar door middel van het bestuursverslag en de jaarrekening.
Deze democratische werking van onze Vereniging achten wij van groot belang.
Uw lidmaatschap wordt daarom bijzonder op prijs gesteld.

Iedereen die de
 statuten onderschrijft kan lid worden van onze Vereniging. 
De contributie is € 10,- per jaar.

Download hier een aanmeldingsformulier.

Nieuws

Hoogste punt nieuwbouw Julianaschool
Vacature De Glashorst
Vacature De Stifhorst
Inspectiebezoek 1 september
MEER NIEUWS