Lidmaatschap Vereniging

Het kenmerk van een vereniging is dat er leden zijn. Door uw lidmaatschap toont u uw betrokkenheid met "De Viermaster" en daarmee met het christelijk basisonderwijs in onze regio. Het bestuur van de Vereniging verantwoordt zich op de ledenvergadering over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar door middel van het bestuursverslag en de jaarrekening.
Deze democratische werking van onze Vereniging achten wij van groot belang.
Uw lidmaatschap wordt daarom bijzonder op prijs gesteld.

Iedereen die de
 statuten onderschrijft kan lid worden van onze Vereniging. 
De contributie is € 10,- per jaar.

Download hier een aanmeldingsformulier.

Nieuws

PRAKTIJKKLAS IS BEGONNEN!
VACATURES DE WATERSTROOM
VACATURE DE BORGWAL
VACATURES DE OLIJFBOOM
MEER NIEUWS