Inspectierapport

De inspectie heeft De Viermaster in mei 2023 bezocht. 
De conclusie in het rapport van 2023 is dat het bestuur zicht heeft op de kwaliteit van de scholen. Er is een integere en transparante organisatiecultuur. Daarnaast zijn de kwaliteitscultuur en de kwaliteitszorg in De Viermaster goed op orde en er zit duidelijke ambitie in de organisatie. Het financieel beheer is deugdelijk en de verantwoording en dialoog voldoen aan de gestelde eisen. Er is ook geconstateerd dat er een Viermastergevoel is ontstaan waarin het leren van elkaar, het ambitieniveau en het verantwoordelijkheidsgevoel leidt tot een constante verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

U kunt het volledige inspectierapport 2023 hier openen.


 

Nieuws

Nieuwe directeur-bestuurder: Gert van Reenen
VACATURE DIRECTEUR-BESTUURDER
Nieuwe directeur de Korenmaat
Plusgroep bestaat 10 jaar!
MEER NIEUWS