De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

 

 

Als school zijn wij bekend met de Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG die per 25 mei 2018 is ingegaan. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze school heeft bij de CED-Groep aan een AVG bewustwordingsprogramma deelgenomen. Daaruit zijn afspraken opgesteld om als school te kunnen voldoen aan deze AVG. Binnen VPCO De Viermaster is een bovenschoolse Security Officer aangesteld, die samen met de verschillende scholen verantwoordelijk is voor en toezicht houdt op de invoering van de AVG op alle niveaus binnen VPCO De Viermaster.

De volgende hoofdzaken zijn inmiddels door ons gerealiseerd:

 

 

Het laten opstellen van verwerkingsovereenkomsten, zodat duidelijk is hoe externe partijen onze gegevens verwerken. 

 

 

Het invoeren van bovenschoolse beleidsdocumenten rond privacy, zodat de AVG    afspraken geborgd worden. Bijvoorbeeld de documenten "Stappen genomen rechten van betrokkenen" en  "Procedure rechten van betrokkenen".

 

 

Het aanstellen van een externe Functionaris Gegevensverwerking die eventuele        datalekken registreert en met de Security Officer bespreekt hoe het scenario zich niet meer kan herhalen.

 

 

Het invoeren van een nieuw inschrijfformulier dat voldoet aan de eisen van de AVG.

 

 

 

Onze schoolvereniging plaatst geen foto’s en deelt geen contactgegevens van haar personeel of leerlingen, zonder dat daarvoor eerst toestemming is gevraagd. 

 

Wanneer u vragen heeft over de AVG, dan kunt u contact opnemen met security@vpcodeviermaster.nl .

 

Als Viermaster willen we zorgvuldig omgaan met de privacy van de aan ons toevertrouwde kinderen.

Onze privacyverklaring kunt u hier openen.

 

 

Nieuws

Nieuwe directeur-bestuurder: Gert van Reenen
VACATURE DIRECTEUR-BESTUURDER
Nieuwe directeur de Korenmaat
Plusgroep bestaat 10 jaar!
MEER NIEUWS