Overblijven

Het bestuur van VPCO De Viermaster is verantwoordelijke voor het overblijven (tussenschoolse opvang) op de school. Het bestuur hecht grote waarde aan de kwaliteit van het overblijven, omdat dit in het belang is van uw kind(eren).

De school is in het bezit van een door het bestuur vastgesteld overblijfreglement. In dit reglement zijn de taken, bevoegdheden, de organisatie en verantwoordelijkheden geregeld. Ook zijn de inschrijvingen en kosten vastgelegd.

Voor de praktische invulling van het overblijven op de school verwijzen wij u naar de schoolgids.


Nieuws

VACATURE DIRECTEUR-BESTUURDER
VACATURE DIRECTEUR KORENMAAT
Plusgroep bestaat 10 jaar!
Filmpje Plusklas
MEER NIEUWS